Serveis

L'àrea de Parcs i Jardins està preparada amb un ampli ventall de mitjans humans, tècnics i materials. Per tal d'oferir els millors serveis a un preu molt competetiu.

Coneixem la importància del treball acurat i constant del jardiner i posem totes les nostres capacitats en la realització del manteniment integral dels jardins.

El seguiment dels treballs realitzats en cada element del jardí per part del personal tècnic de Parcs i Jardins garanteix el nivell de qualitat requerit.

Construcció de parcs i jardins

Ens dediquem a l’execució de projectes de jardineria, tant privats com comunitaris, on apliquem les tècniques constructives i agronòmiques necessàries per fer realitat el disseny del paisatge que ha dissenyat prèviament el projectista.

Manteniment

Un dels serveis que oferim és tenir cura del jardí de forma integral, amb la finalitat que el nostre client no hagi de preocupar-se si així ho desitja, ni tan sols del reg. Aquest servei inclou el manteniment de la piscina o de la gespa artificial.

Treballs varis

Comptem amb la maquinària i els operaris més adequats per a tot tipus de treballs, des de l’extracció i moviment de terres, a la instal·lació de sistemes de regadiu, la plantació d’arbrat o sembrat de gespa, entre altres treballs.

Treballs forestals

Oferim tot tipus de treballs silvícoles i forestals en el medi rural i espais periurbans, des de línies de defensa contra incendis a aclarides manuals, neteges forestals, podes o eliminació de restes vegetals, entre altres.

Construcció

Parcs i Jardins
 • Moviment i/o extracció de manera manual o mecànica de terres
 • Eliminació restes vegetals i no vegetals que poden dificultar l’activitat.
 • Instal·lació de drenatge, obertura de rases, aportació de graves a la base, col·locació de canonada de drenatge, connexió al col·lector general de desguàs i tapat de la rasa.
 • Instal·lació de reg exterior, obertura de rases, col·locació de canonades de reg, elements d’irrigació (turbines i difusors) i arquetes i tapat de rases.
 • Instal·lació de reg interior, muntatge, ancoratge i col·locació de bomba i canonades internes. Muntatge d’electrovàlvules i col·lectors. Muntatge de programador. Instal·lació elèctrica.
 • Comprovació i verificació de tots els sectors i canonades de reg.
 • Aportació dels volums calculats de terra manualment o mecànicament, segons la dificultat i les dimensions del terreny.
 • Anivellament de terres per no permetre l’acumulació d’aigües.
 • Plantació d’espècies arbustives i arbrades. Partint de la base que la planta ha estat seleccionada segons varietats o espècies més adients per tal de cobrir o configurar el jardí segons la ubicació, l’orientació, etc., i d’una relació qualitat-preu i preferència del client, i de l’assessorament del projectista.
 • Sembra de la gespa segons la selecció de la llavor de gespa o altres espècies en funció de l’ús, climatologia, característiques del sòl, tipus de reg, preferències del client i d’altres factors.

Manteniment

Parcs i Jardins
 • Retallada de vores, laterals i voltant d’arbres en els quals la segadora no hi té accés.
 • Tallada de la gespa amb maquinària autopropulsada, utilitzant la màquina segons les dimensions del jardí.
 • Treballs de conservació de la gespa artificial.
 • Eliminació de males herbes de rocalles i parterres manualment (amb presència d’arbusts o plantes de temporada), amb el material adequat.
 • Esporga d’arbres i d’arbusts amb l’objectiu d’aconseguir, segons les circumstàncies, una esporga de:
  • 1. FORMACIÓ: formar l’arbre o arbust.

  • 2. MANTENIMENT: mantenir la forma assolida en la formació.

  • 3. REJOVENIMENT: Esporga per tal de revitalitzar arbres o arbusts envellits o afectats per algun agent nociu.

 • Tala d’arbres i arbust de qualsevol mida, segons les circumstàncies, serà necessari l’ús elevadors de grans dimensions. També es pot realitzar tala de branques seques o que sigui necessària la seva eliminació.
 • Retall de bardisses i arbusts individuals de qualsevol mida, segons les circumstàncies, serà necessari l’ús elevadors de grans dimensions.
 • Aportació de nutrients assimilables per les plantes i/o arbusts (de qualsevol espècie) amb la freqüència marcada segons el nutrient que aportem.
 • Tractaments preventius i tractaments curatius.
 • Control de males herbes mitjançant productes químics en zones amb presència de gespa o de plantes que no vulguem eliminar.
 • Control de males herbes mitjançant productes químics en les zones marges, voreres o vials.
 • Neteja i recollida de brossa resultat del treball als parcs i jardins.
 • Comprovació i verificació del perfecte funcionament del sistema de reg de tots els sectors inclòs la seva reparació o reposició del material, si fos necessari.
 • Manteniment de la piscina.

Treballs Varis

Empreses i Particulars
 • Moviment i/o extracció manual o mecànica de terres.
 • Reparació i/o instal·lació de reg exterior, obertura o col·locació de canonades de reg, elements d’irrigació (turbines i difusors) i arquetes.
 • Reparació i/o instal·lació de reg interior, muntatge, ancoratge i col·locació de bomba i canonades internes. Muntatge d’electrovàlvules i col·lectors. Muntatge de programador. Instal·lació elèctrica.
 • Aportació dels volums calculats de terra manualment o mecànicament, segons la dificultat i les dimensions del terreny.
 • Plantació d’arbres, arbusts i altres plantes. Replantacions d’arbres i arbusts que s’hagin mort prèvia selecció de varietats o espècies més adients segons la ubicació, l’orientació, etc., la relació qualitat-preu i la preferència del client.
 • Anivellament de terres per no permetre l’acumulació d’aigües.
 • Sembra de gespa.
 • Retallada de vores, laterals i voltant d’arbres en els quals la segadora no hi té accés.
 • Tallada de la gespa amb maquinària autopropulsada, utilitzant la màquina segons les dimensions del jardí.
 • Treballs de conservació de la gespa artificial.
 • Eliminació de males herbes de rocalles i parterres manualment (amb presència d’arbusts o plantes de temporada), amb el material adequat.
 • Esporga d’arbres i d’arbusts amb l’objectiu d’aconseguir, segons les circumstàncies, una esporga de:
  • 1. FORMACIÓ: formar l’arbre o arbust.

  • 2. MANTENIMENT: mantenir la forma assolida en la formació.

  • 3. REJOVENIMENT: Esporga per tal de revitalitzar arbres o arbusts envellits o afectats per algun agent nociu.

 • Tala d’arbres i arbust de qualsevol mida. Segons les circumstàncies, serà necessari l’ús elevadors de grans dimensions. Tala de branques seques o eliminació.
 • Retall de bardisses i arbusts individuals de qualsevol mida. Segons les circumstàncies, serà necessari l’ús elevadors de grans dimensions.
 • Aportació de nutrients assimilables per les plantes i/o arbusts (de qualsevol espècie) amb la freqüència marcada segons el nutrient que aportem.
 • Tractaments preventius i tractaments curatius.
 • Control de males herbes mitjançant productes químics en zones amb presència de gespa o de plantes que no vulguem eliminar.
 • Control de males herbes mitjançant productes químics en les zones marges, voreres o vials.
 • Neteja i recollida de brossa resultat del treball als parcs i jardins.
 • Comprovació i verificació del perfecte funcionament del sistema de reg de tots els sectors inclòs la seva reparació o reposició del material, si fos necessari.

Treballs Forestals

Medi rural i periurbà

Demani'ns pressupost

Prenem mesures i realitzem un estudi de l'entorn. A Parcs i Jardins estarem encantats d'atendre'l i
li proporcionarem la solució adequada al seu projecte.

Qui som

Líders en Jardineria a Lleida

Parcs i Jardins ofereix el serveis de jardineria i medi ambient per a particulars, empreses i Administració pública.

Comptem amb una trajectòria de més de 30 anys i un equip de 80 jardiners altament qualificats, que es fan càrrec de diferents serveis.

Realitzem treballs de construcció de noves zones enjardinades, reconstruïm zones abandonades, reforestació, manteniment de parcs, jardins i zones forestals.

Disposem de la maquinària necessària per executar tot tipus de treballs així com del servei de transport necessari: furgonetes i camions de qualsevol capacitat, servei de ploma, servei de plataformes elevadores, entre altres.

Comptem amb la garantia de qualitat que ens atorguen els certificats ISO 9001:2008.

Galeria

Últimes feines realitzades

Aquí us deixem unes imatges d'una de les últimes feines
 • Slide-01
 • Slide-02
 • Slide-03
 • Slide-04
Portfolio Image
Seu Vella

Ajuntament de Lleida

Portfolio Image
Same Project Title

UI Design

Portfolio Image
Seu Vella

Ajuntament de Lleida

Portfolio Image
Same Project Title

Branding

Portfolio Image
Same Project Title

Photography

Portfolio Image
Same Project Title

Web Design

Portfolio Image
Same Project Title

UI Design

Portfolio Image
Same Project Title

Logo Design

Portfolio Image
Same Project Title

Branding

Contacta'ns

Som l'especialista que està buscant

Una dilatada experiència acumulada al llarg de més de 25 anys en treballs de jardineria i medi ambient
en entitats de l’Administració pública, empreses i clients particulars.

Envia'ns una consulta

Elaboració de projectes i realització de treballs de construcció de noves zones enjardinades, reconstrucció de zones abandonades, reforestació, manteniments de parcs, jardins i zones forestals: sega de gespes, reg, esporga, retallada de bardisses, tractaments fitosanitaris, adobaments, trasplantament d’arbres i arbusts, entre d’altres.
Contacta amb nosaltres, estem al seu servei!

enviant...

Informació Contacte

Pol. Mecanova, Calvet i Serra, 23
Lleida · 25191 · Catalunya

Telèfon: 973 21 02 03
Web: parcsijardins.cat